U vás lidé pěstují pět tisíc růží v jedné zahradě,“ řekl malý princ,
„a přece tam nenalézají, co hledají...“Kromě vlastní realizace zahrady Vám nabízíme: zahradní architekturu = návrhy a realizace zahrad na klíč, zakládání trávníků, ... Region: Praha, Ústí nad Labem, Litoměřice, Louny, ...

phoca thumb l 413
phoca thumb l 405
Realizace zahrad
phoca thumb l 378
phoca thumb l sony072011-541

Zabýváme se - přípravou terénu před založením zahrady

  • přesunem hmot
  • návrhem studií
  • zahradně-architektonickým řešením
  • osazovacím plánem
  • vytyčovacím plánem
  • práce s kamenem v zahradě
  • vodní prvky v zahradě
  • drobné stavby v zahradě
  • a další služby dle přání klientů

Při projektování zahrady vycházíme z toho, že pocit z dobře navržené zahrady se vyvíjí ze vztahu k domu a místu, kde je postaven. Je to vztah zahrady k její lokalitě a tento vztah by měl být dominantní ve všech aspektech architektonického řešení. Každá realizace zahrady, má-li být úspěšná, musí vycházet z kvalitní projektové dokumentace. Předpokládáme, že dům, který jste si vybrali, odpovídá vašemu stylu, názorům na způsob života, stejně jako místo, na kterém dům stojí. Logicky tedy usuzujeme, že pokud námi navržená zahrada bude tvořit celek s vaším obydlím a jeho okolím, bude to zahrada ve vašem stylu.

Podle námi zpracovaných projektů a osazovacích plánů vám vytvoříme zahradu, ve které se budete cítit pohodlně, ve které si odpočinete, můžete strávit milé chvíle s přáteli, posedět s dobrou knihou, prožít volné chvíle s rodinnou, meditovat nebo sem přestěhovat svou letní kuchyň. Jaký druh zahrady je váš oblíbený ?

MODERNÍ ZAHRADA

Tento druh zahrad je v současnosti stále častěji požadován k nově postaveným domům připomínající funkcionalistický styl. Moderní zahrada má své přesné zákonitosti a měla by být snadno udržovatelná, příjemná a poskytovat dostatek soukromí a chvíle pro odpočinek s rodinnou. Preferuje především přímé linie a tvary.

KLASICKÁ VENKOVSKÁ ZAHRADA

Tato zahrada se opět po mnoha letech dere do popředí zájmu klientů. Jedná se o typ, který samozřejmě není vhodný k moderním typům zástavby, ale má své místo u rekonstruovaných domů v malých vesničkách, hospodářských usedlostech či renovovaných statcích. Zahrada je vyjímečná záplavou květin, trvalkových záhonů, popínavých růží a jiných rostlin. Samozřejmým předpokladem jejího úspěšného fungování je následná péče.

MĚSTSKÁ ZAHRÁDKA

Jedná se o zahradu, která je většinou limitovaná přesně vymezeným prostorem a není možná její návaznost na přilehlé okolí, ale při možnostech zahradního umění již dnes nemusí městský člověk pobývat pouze v obležení betonu a špíny. I na velmi malých prostorech lze vytvořit oázu klidu a pohody. Současné okrasné školky nabízí mnoho materiálu, který nalézá své uplatnění právě tady.

VELKÁ PARKOVÁ ZAHRADA

Tímto názvem je myšlena zahrada většinou přírodně krajinářského typu, které v dávných dobách hojně vznikali u všech historických staveb a usedlostí. Ale i v současnosti je požadavkem majitelů větších pozemků vytvoření zahrady, která navazuje na přilehlé okolí, poskytuje výhledy do krajiny a zdůrazňuje její krásy. Vyskytují se zde okrasné i ovocné dřeviny ve velkých skupinách a doplňují je zákoutí určená k odpočinku, relaxaci a sportu.

VODNÍ ZAHRADA A VODA V ZAHRADĚ

Voda v zahradě se stává čím dál populárnější záležitostí. Od bazénů a plastových jezírek se přechází k poměrně velkým tzv. koupacím jezírkům, potokům, soustavám vodopádů a kaskádám. Dnešní technologie umožňují realizovat fantazie zákazníka  téměř neomezeně do posledních detailů. Při práci se používají kvalitní druhy folií a filtrací a čerpadel. Jezírka jsou osázena vodními rostlinami a mnoha barevnými rybkami. Voda dodává zahradě život, neustálý zvuk tekoucí, stříkající či jemně zurčící vody si zamiluje snad každý.

ORIENTÁLNÍ A ISLÁMSKÉ ZAHRADY

Orientální zahrady svou nedostižitelnou symbolikou upoutávají pozornost zbytku světa po celá staletí. Zatímco islámské zahrady se svým pravidelným čtvercovým půdorysem se u nás objevují velice málo, kopie zahrad z dálného východu můžeme vidět častěji. Náročnost na přesnost realizace, na detail a následně na údržbu tvoří z těchto zahrad ty nejnáročnější vůbec. Zahradu tohoto typu by si měl dopřát člověk, jehož toto umění oslovuje nebo je dokonce jeho životní náplní. Prostor a stavby k nimž je zahrada připojena musí také tomuto stylu odpovídat. Samozřejmě meditace u šálku čaje v klidu japonské čajovny má jistě neutichající kouzlo.

SUCHÉ A KAMENNÉ ZAHRADY

Tyto zahrady vznikají z několika důvodů – špatné půdní podmínky pro růst rostlin, nevhodný prostor pro vzrůstnější dřeviny a trávníky a nebo prostá láska k trávám, kamenům, jejich proměnám, barvám a kombinací. Ačkoliv to na první pohled nevypadá, tyto zahrada může být přímo pohádková. Pohyb stébel trav ve větru, jejich květenství a barvy v různých obdobích, jsou nenapodobitelné. I kámen je jedinečným stavebním materiálem, od suchých zídek, okrasných valounů až po různé druhy suti, drobného kameniva různých barev a tvarů. I to je krása…

VEŘEJNÁ ZELEŇ A ZELEŇ V OKOLÍ FIREM

Tato zeleň není přesně definovatelná, vychází z prostoru, funkce a konkrétní situace. Vyžaduje zvláštní péči a perfektní promyšlení všech detailů a částí. Bez těchto faktor nebude tato zeleň plnit svou funkci a stane se spíše obtížnou než obdivovanou.

HISTORICKÉ ZAHRADY

Zvláštní pozornou a péči vyžadují také zahrady u historických budov a objektů. Nejedná se většinou o nové založení, ale o rekonstrukci těchto zahrad. Při ní je nutné a zcela nezbytné vycházet z historických pramenů a podkladů. Precizní výběr dřevin a ostatních rostlin je nezbytný, stejně tak jako počáteční inventarizace stávajícího porostu. Funkce zahrady nesmí být poškozena ani změněna k neprospěchu věci.

 

Další možnosti a typy zahrad lze dle přání klientů projednat individuálně.