Vytisknout

phoca thumb l foto285Cena se odvíjí dle velikosti a náročnosti zakázky, s ohledem na terén a složitost tvorby, dle dohody. Služby zahrnují osobní návštěvu u klienta, odbornou studií prostoru a přesunů hmot a změn terénu. Dále je zpracováváno zahradně architektonické řešení, osazovací plán, vytyčovací plán, definice ploch a dle přání klienta případné pohledy a perspektivy.

Realizační práce se pohybují přibližně od 250,- do 350,- Kč/h dle své náročnosti a náročnosti terénu. Případné odborné zásahy jako je stromolezectví nebo práce stavebních strojů se oceňují dalšími příplatky dle situace.

Ceny případně dodávaných rostlin se mění podle velikosti, stáří a dle místa nákupu.

AKTUÁLNÍ CENÍK (*.PDF)